6-В клас. Англійська мова

  Available courses

  Акомпанемент.Вокальна і інструментальна музика.

  «Чому сніг лапатий»- -виконання пісні.

  Акомпанемент.Вокальна і інструментальна музика.

  «Чому сніг лапатий»-вивчення тексту пісні

  Акомпанемент.Вокальна і інструментальна музика.

  «Чому сніг лапатий»-вивчення тексту пісні


  Вивчаючи цю тему, ти:

  • дізнаєшся, як налагоджувати гарні стосунки в колективі й мати багато друзів;
  • дослідиш, як твої слова та вчинки впливають на інших;
  • довідаєшся чимало цікавого про життя бджолиної сім’ї;
  • навчишся створювати новорічні прикраси;
  • та ще багато цікавого...


  Вивчаючи цю тему, ти:

  • дізнаєшся, як налагоджувати гарні стосунки в колективі й мати багато друзів;
  • дослідиш, як твої слова та вчинки впливають на інших;
  • довідаєшся чимало цікавого про життя бджолиної сім’ї;
  • навчишся створювати новорічні прикраси;
  • та ще багато цікавого...


  Вивчаючи цю тему, ти:

  • дізнаєшся, як налагоджувати гарні стосунки в колективі й мати багато друзів;
  • дослідиш, як твої слова та вчинки впливають на інших;
  • довідаєшся чимало цікавого про життя бджолиної сім’ї;
  • навчишся створювати новорічні прикраси;
  • та ще багато цікавого...

  Look at the pictbres and answer the questions.Ex.1,p.76.

  Match the problem to the causes,then make sentences using the passive voice.Ex.2,p.76

  Make sentences about ways of solutions of environmental problems.Use the phrases of exercise 3,p. 76.

  Rread the text and answer the questions.Ex.5,p.77.

  Learn the words :to hunt, to ban,pollution,hardly,to produce,oxygen,basic needs,to breath,to destroy,wild life,rare.

  HW Ex.5,p.77,words


  Read the dialogue,then offer food and drink to a partner (ex.3,p.45).Use Would you like...

  Giving invitations.Read the example,then make your invitations (ex.4,p.45)

  Make up dialogue,using Would you like...

  HW ex.3,p.33wb

  Лексичний диктант, текст 23 (4, 2 абзац) читання і переклад. Speaking (ст. 16)

  Д/з: WB Ex. 11, p. 11 читання і переклад тексту

  22.10 Уведення нового лексичного матеріалу cramped, choir, higher, persuade, record company, bright, terraced house, perform concert, career. 

  Text 23, page 16 (3, 1 абзац) читання, переклад

  Д/з: вивчити нові слова, Ex. 22, p. 16

  19.10 

  Захист проектних робіт


  Впр. 26, ст. 10 ( техніка читання діалогу)
  Впр. 27, ст. 10 (вибрати правильний варіант)
  Впр. 28, ст. 10 ( revision Game) переклад

  Домашнє завдання:

  - Впр 29, ст 11 ( повторення часових форм Present Simple , Present Continious)
  - Виконати граматичний тест 


  1.Прочитати міфи  на с.19- 21.

  2. Дати відповіді на запитання  до міфів (Див. с.21.22.)

  3.Переглянути аудіо -відео


  Klasse 8(4): Sotnykowa

  Lektion 1: Meine Familie und meine Freunde

  Klasse 9(5); Sotnykowa

  Lektion 1: Meine Freunde, meine Familie und ich 

  Організація життя суспільства за первісних часів. Прочитати параграф, виписати терміни.