Available courses

Акомпанемент.Вокальна і інструментальна музика.

«Чому сніг лапатий»- -виконання пісні.

Акомпанемент.Вокальна і інструментальна музика.

«Чому сніг лапатий»-вивчення тексту пісні

Акомпанемент.Вокальна і інструментальна музика.

«Чому сніг лапатий»-вивчення тексту пісні


Вивчаючи цю тему, ти:

 • дізнаєшся, як налагоджувати гарні стосунки в колективі й мати багато друзів;
 • дослідиш, як твої слова та вчинки впливають на інших;
 • довідаєшся чимало цікавого про життя бджолиної сім’ї;
 • навчишся створювати новорічні прикраси;
 • та ще багато цікавого...


Вивчаючи цю тему, ти:

 • дізнаєшся, як налагоджувати гарні стосунки в колективі й мати багато друзів;
 • дослідиш, як твої слова та вчинки впливають на інших;
 • довідаєшся чимало цікавого про життя бджолиної сім’ї;
 • навчишся створювати новорічні прикраси;
 • та ще багато цікавого...


Вивчаючи цю тему, ти:

 • дізнаєшся, як налагоджувати гарні стосунки в колективі й мати багато друзів;
 • дослідиш, як твої слова та вчинки впливають на інших;
 • довідаєшся чимало цікавого про життя бджолиної сім’ї;
 • навчишся створювати новорічні прикраси;
 • та ще багато цікавого...

Look at the pictbres and answer the questions.Ex.1,p.76.

Match the problem to the causes,then make sentences using the passive voice.Ex.2,p.76

Make sentences about ways of solutions of environmental problems.Use the phrases of exercise 3,p. 76.

Rread the text and answer the questions.Ex.5,p.77.

Learn the words :to hunt, to ban,pollution,hardly,to produce,oxygen,basic needs,to breath,to destroy,wild life,rare.

HW Ex.5,p.77,words


Read the dialogue,then offer food and drink to a partner (ex.3,p.45).Use Would you like...

Giving invitations.Read the example,then make your invitations (ex.4,p.45)

Make up dialogue,using Would you like...

HW ex.3,p.33wb

Впр. 26, ст. 10 ( техніка читання діалогу)
Впр. 27, ст. 10 (вибрати правильний варіант)
Впр. 28, ст. 10 ( revision Game) переклад

Домашнє завдання:

- Впр 29, ст 11 ( повторення часових форм Present Simple , Present Continious)
- Виконати граматичний тест 


1.Прочитати міфи  на с.19- 21.

2. Дати відповіді на запитання  до міфів (Див. с.21.22.)

3.Переглянути аудіо -відео


Klasse 8(4): Sotnykowa

Lektion 1: Meine Familie und meine Freunde

Klasse 9(5); Sotnykowa

Lektion 1: Meine Freunde, meine Familie und ich 

Організація життя суспільства за первісних часів. Прочитати параграф, виписати терміни.

Овіта, книгодрукання в українських землях 16ст. Прочитати параграф. Виписати "сім вільних наук" у зошит.

Непонолітні в цивільних правовідносинах.

Виконати завдання на сторінці 117, порівння правоздатності та дієздатності

Опрацювати параграф 15, переглянути відео до теми: Цивільні правовідносини та їх регулювання.